We have competence

Vi är ett företag som har bred kunskap och kompetens i kultur, språk, affärsklimat och regler av länderna runt Afrikas horn. Vi hjälper med att tolka, översätta och ge råd och utbildning om de olika ländernas kultur och samhälle.

Vi anlitar auktoriserade, grund- och vidareutbildade tolkar beroende på uppdragets art.

Översättning & Tolkhjälp vid utlandsresor

Om behov och önskemål finns kan våra tolkar följa med till aktuellt land/länder och hjälpa till med tolkning och kontakter t.ex. med företag, organisationer och lokala myndigheter.

We educate

In Sweden we can provide tips and education, for example. in corporate culture for your staff who have international contacts. For new arrivals, we offer education in Swedish society orientation, basic computer literacy and the theoretical part of driving license education in their mother tongue.

Vi är ett bokförlag & bokhandel

Vi har även bokförlagsverksamhet, säljer böcker på nätet och vi kan också hjälpa till med att få fram böcker som önskas från länderna runt afrikas horn.

Adress

Harboy Enterprise
Sjökaptensvägen 10
611 46 Nyköping, Sweden

E-post:
info@harboyenterprise.com

Kontoret/Office:   015531606 (eller  004615531606)
Mobilen/Mobile:   0739277560 (eller  0046739277560)

Price Based Country test mode enabled for testing Sweden. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari