HarboY Enterprise

A Gate to Horn of Africa.

About Us

We are a Swedish company with wide range experiences on interpreting, translating and publishing services.

Om oss

Vi är ett svensk företag som har medarbetare utbildade erfarna medarbetare inom språk, socialt arbete och projektledning.

ብዛዕባና

ኣብ ኣገልግሎት ምስትርጓምን ሕትመት ጽሑፋትን ውጽኢታ ማልትመድያን ንነጥፍ ሽወደናዊ ትካል ኢና።

SERVICES WE PROVIDE | TJÄNSTER VI UTFÖR | ንነጥፈሎም ኣገልግሎታት

ÖVERSÄTTNING & TOLKNING | ምስትርጓም | መተርጎም | TURJUBAANID

Till/från språken i afrikas hörn

FÖRLAGTJÄNST, BOKFÖRSÄLJNING & KONSULT

Vi hjälper med konsultation, finansiering, tryck OCH försäjning.

Integrationsutbildningar

Vi har kurser i samhällsorientering och trafikregler för invandrare.

OUR CLIENTS | Våra Klienter | ናትና ዓማዊል

Price Based Country test mode enabled for testing Sverige. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari